کمترین: 
8834
بیشترین: 
9048
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8845
زمان: 
12/12 19:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 12 اسفند 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 12 اسفند 1397 , 8845 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":9048},{"date":"1397/12/12 12:40","price":8980},{"date":"1397/12/12 14:10","price":8912},{"date":"1397/12/12 15:00","price":8844},{"date":"1397/12/12 19:10","price":8834},{"date":"1397/12/12 19:20","price":8845}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399