کمترین: 
9776
بیشترین: 
10014
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9789
زمان: 
12/12 19:20
قیمت دلار کانادا امروز 12 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 12 اسفند 1397 , 9789 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":10014},{"date":"1397/12/12 12:40","price":9938},{"date":"1397/12/12 14:10","price":9863},{"date":"1397/12/12 15:00","price":9788},{"date":"1397/12/12 19:10","price":9776},{"date":"1397/12/12 19:20","price":9789}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399