کمترین: 
11622
بیشترین: 
11890
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11624
زمان: 
12/12 19:20
قیمت ین ژاپن امروز 12 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 12 اسفند 1397 , 11624 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":11890},{"date":"1397/12/12 12:40","price":11801},{"date":"1397/12/12 14:10","price":11711},{"date":"1397/12/12 15:00","price":11622},{"date":"1397/12/12 19:10","price":11623},{"date":"1397/12/12 19:20","price":11624}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398