کمترین: 
1936
بیشترین: 
1983
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1938
زمان: 
12/12 19:20
قیمت یوان چین امروز 12 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 12 اسفند 1397 , 1938 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":1983},{"date":"1397/12/12 12:40","price":1968},{"date":"1397/12/12 14:10","price":1953},{"date":"1397/12/12 15:00","price":1938},{"date":"1397/12/12 19:10","price":1936},{"date":"1397/12/12 19:20","price":1938}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399