کمترین: 
2418
بیشترین: 
2477
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2421
زمان: 
12/12 19:20
قیمت لیر ترکیه امروز 12 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 12 اسفند 1397 , 2421 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":2477},{"date":"1397/12/12 12:40","price":2458},{"date":"1397/12/12 14:10","price":2439},{"date":"1397/12/12 15:00","price":2421},{"date":"1397/12/12 19:10","price":2418},{"date":"1397/12/12 19:20","price":2421}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399