کمترین: 
3536
بیشترین: 
3622
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3540
زمان: 
12/12 19:20
قیمت درهم امارات امروز 12 اسفند 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 12 اسفند 1397 , 3540 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":3622},{"date":"1397/12/12 12:40","price":3594},{"date":"1397/12/12 14:10","price":3567},{"date":"1397/12/12 15:00","price":3540},{"date":"1397/12/12 19:10","price":3536},{"date":"1397/12/12 19:20","price":3540}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398