کمترین: 
17156
بیشترین: 
17572
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17177
زمان: 
12/12 19:20
قیمت پوند امروز 12 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 12 اسفند 1397 , 17177 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":17572},{"date":"1397/12/12 12:40","price":17440},{"date":"1397/12/12 14:10","price":17308},{"date":"1397/12/12 15:00","price":17176},{"date":"1397/12/12 19:10","price":17156},{"date":"1397/12/12 19:20","price":17177}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399