کمترین: 
1753000
بیشترین: 
1795500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1755100
زمان: 
12/12 19:10
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 12 اسفند 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 12 اسفند 1397 , 1755100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:10","price":1795500},{"date":"1397/12/12 12:30","price":1782000},{"date":"1397/12/12 14:00","price":1768500},{"date":"1397/12/12 14:55","price":1755000},{"date":"1397/12/12 19:00","price":1755400},{"date":"1397/12/12 19:05","price":1753000},{"date":"1397/12/12 19:10","price":1755100}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399