کمترین: 
1754300
بیشترین: 
1796900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1756500
زمان: 
12/12 19:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 12 اسفند 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 12 اسفند 1397 , 1756500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:10","price":1796900},{"date":"1397/12/12 12:30","price":1783400},{"date":"1397/12/12 14:00","price":1769900},{"date":"1397/12/12 14:55","price":1756400},{"date":"1397/12/12 19:00","price":1756800},{"date":"1397/12/12 19:05","price":1754300},{"date":"1397/12/12 19:10","price":1756500}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399