کمترین: 
850000
بیشترین: 
880000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
850000
زمان: 
12/12 16:48
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 12 اسفند 1397
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 12 اسفند 1397 , 850000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:06","price":850000},{"date":"1397/12/12 11:36","price":880000},{"date":"1397/12/12 12:54","price":850000},{"date":"1397/12/12 13:18","price":870000},{"date":"1397/12/12 16:48","price":850000}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399