کمترین: 
12986
بیشترین: 
13300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12986
زمان: 
12/12 19:20
قیمت دلار امروز 12 اسفند 1397
قیمت دلاردر تاریخ 12 اسفند 1397 , 12986 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 10:20","price":13300},{"date":"1397/12/12 12:40","price":13200},{"date":"1397/12/12 14:10","price":13100},{"date":"1397/12/12 15:00","price":13000},{"date":"1397/12/12 19:10","price":13004},{"date":"1397/12/12 19:20","price":12986}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399