کمترین: 
135.25
بیشترین: 
137.71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
135.25
زمان: 
12/12 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 12 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 12 اسفند 1397 , 135.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 00:00","price":136.17},{"date":"1397/12/12 03:00","price":136.02},{"date":"1397/12/12 06:00","price":137.71},{"date":"1397/12/12 09:00","price":137.33},{"date":"1397/12/12 12:00","price":137.6},{"date":"1397/12/12 15:30","price":137.34},{"date":"1397/12/12 16:00","price":136.67},{"date":"1397/12/12 18:30","price":136.45},{"date":"1397/12/12 19:00","price":136.25},{"date":"1397/12/12 21:30","price":135.41},{"date":"1397/12/12 22:00","price":135.25}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399