کمترین: 
3893.1
بیشترین: 
3920.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3893.1
زمان: 
12/12 21:30
قیمت بیت کوین امروز 12 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 12 اسفند 1397 , 3893.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 00:00","price":3910},{"date":"1397/12/12 03:00","price":3911.6},{"date":"1397/12/12 06:00","price":3920.9},{"date":"1397/12/12 09:00","price":3917.1},{"date":"1397/12/12 12:00","price":3914.1},{"date":"1397/12/12 15:30","price":3912},{"date":"1397/12/12 16:00","price":3914.1},{"date":"1397/12/12 18:30","price":3908.2},{"date":"1397/12/12 19:00","price":3908.6},{"date":"1397/12/12 21:30","price":3893.1}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399