کمترین: 
3301
بیشترین: 
3303
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3303
زمان: 
12/11 18:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 11 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 3303 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:20","price":3303},{"date":"1397/12/11 14:50","price":3301},{"date":"1397/12/11 18:40","price":3303}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399