کمترین: 
9920
بیشترین: 
9927
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9927
زمان: 
12/11 18:40
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 اسفند 1397 , 9927 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:20","price":9927},{"date":"1397/12/11 14:50","price":9920},{"date":"1397/12/11 18:40","price":9927}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398