کمترین: 
1566
بیشترین: 
1567
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1567
زمان: 
12/11 18:40
قیمت کرون نروژ امروز 11 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 1567 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:20","price":1567},{"date":"1397/12/11 14:50","price":1566},{"date":"1397/12/11 18:40","price":1567}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399