کمترین: 
3691
بیشترین: 
3693
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3693
زمان: 
12/11 18:40
قیمت ریال قطر امروز 11 اسفند 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 11 اسفند 1397 , 3693 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:20","price":3693},{"date":"1397/12/11 14:50","price":3691},{"date":"1397/12/11 18:40","price":3693}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399