کمترین: 
3584
بیشترین: 
3587
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3587
زمان: 
12/11 18:40
قیمت ریال عربستان امروز 11 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 11 اسفند 1397 , 3587 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:20","price":3587},{"date":"1397/12/11 14:50","price":3584},{"date":"1397/12/11 18:40","price":3587}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398