کمترین: 
7785
بیشترین: 
7790
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7790
زمان: 
12/11 18:40
قیمت منات آذربایجان امروز 11 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 11 اسفند 1397 , 7790 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:20","price":7790},{"date":"1397/12/11 14:50","price":7785},{"date":"1397/12/11 18:40","price":7790}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399