کمترین: 
204
بیشترین: 
204
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
204
زمان: 
12/11 11:20
قیمت روبل روسیه امروز 11 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 204 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:20","price":204}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399