کمترین: 
1450
بیشترین: 
1451
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1451
زمان: 
12/11 18:40
قیمت کرون سوئد امروز 11 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 اسفند 1397 , 1451 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:20","price":1451},{"date":"1397/12/11 14:50","price":1450},{"date":"1397/12/11 18:40","price":1451}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399