کمترین: 
181
بیشترین: 
181
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
181
زمان: 
12/11 11:20
قیمت افغانی امروز 11 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 181 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:20","price":181}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398