کمترین: 
13456
بیشترین: 
13466
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13466
زمان: 
12/11 18:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 13466 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:20","price":13466},{"date":"1397/12/11 14:50","price":13456},{"date":"1397/12/11 18:40","price":13466}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399