کمترین: 
9143
بیشترین: 
9150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9150
زمان: 
12/11 18:40
قیمت دلار نیوزیلند امروز 11 اسفند 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 11 اسفند 1397 , 9150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:20","price":9150},{"date":"1397/12/11 14:50","price":9143},{"date":"1397/12/11 18:40","price":9150}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399