کمترین: 
10119
بیشترین: 
10127
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10127
زمان: 
12/11 18:40
قیمت دلار کانادا امروز 11 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 اسفند 1397 , 10127 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:20","price":10127},{"date":"1397/12/11 14:50","price":10119},{"date":"1397/12/11 18:40","price":10127}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399