کمترین: 
12015
بیشترین: 
12024
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12024
زمان: 
12/11 18:40
قیمت ین ژاپن امروز 11 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 اسفند 1397 , 12024 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:20","price":12024},{"date":"1397/12/11 15:00","price":12015},{"date":"1397/12/11 18:40","price":12024}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399