کمترین: 
2004
بیشترین: 
2005
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2005
زمان: 
12/11 18:40
قیمت یوان چین امروز 11 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 11 اسفند 1397 , 2005 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:20","price":2005},{"date":"1397/12/11 14:50","price":2004},{"date":"1397/12/11 18:40","price":2005}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398