کمترین: 
2503
بیشترین: 
2504
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2504
زمان: 
12/11 18:40
قیمت لیر ترکیه امروز 11 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 2504 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:20","price":2504},{"date":"1397/12/11 14:50","price":2503},{"date":"1397/12/11 18:40","price":2504}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399