کمترین: 
17757
بیشترین: 
17770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17770
زمان: 
12/11 18:40
قیمت پوند امروز 11 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 11 اسفند 1397 , 17770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:20","price":17770},{"date":"1397/12/11 14:50","price":17757},{"date":"1397/12/11 18:40","price":17770}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399