کمترین: 
1782000
بیشترین: 
1815800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1815800
زمان: 
12/11 18:35
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 11 اسفند 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 1815800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:10","price":1782000},{"date":"1397/12/11 14:45","price":1814500},{"date":"1397/12/11 18:35","price":1815800}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398