کمترین: 
1783400
بیشترین: 
1817200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1817200
زمان: 
12/11 18:35
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 11 اسفند 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 1817200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:10","price":1783400},{"date":"1397/12/11 14:45","price":1815800},{"date":"1397/12/11 18:35","price":1817200}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399