کمترین: 
2545000
بیشترین: 
2605000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2555000
زمان: 
12/11 15:12
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 11 اسفند 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 2555000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:06","price":2545000},{"date":"1397/12/11 11:48","price":2585000},{"date":"1397/12/11 12:42","price":2605000},{"date":"1397/12/11 15:12","price":2555000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399