کمترین: 
4505000
بیشترین: 
4558000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4555000
زمان: 
12/11 16:30
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 11 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 11 اسفند 1397 , 4555000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:06","price":4558000},{"date":"1397/12/11 11:12","price":4555000},{"date":"1397/12/11 15:12","price":4505000},{"date":"1397/12/11 16:30","price":4555000}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398