کمترین: 
2539000
بیشترین: 
2599000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2549000
زمان: 
12/11 15:12
قیمت نیم سکه امروز 11 اسفند 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 2549000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:06","price":2539000},{"date":"1397/12/11 11:48","price":2579000},{"date":"1397/12/11 12:42","price":2599000},{"date":"1397/12/11 15:12","price":2549000}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399