کمترین: 
4496000
بیشترین: 
4549000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4546000
زمان: 
12/11 16:30
قیمت سکه بهار آزادی امروز 11 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 4546000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:06","price":4549000},{"date":"1397/12/11 11:12","price":4546000},{"date":"1397/12/11 15:12","price":4496000},{"date":"1397/12/11 16:30","price":4546000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398