کمترین: 
15600
بیشترین: 
15600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15600
زمان: 
12/11 10:20
قیمت یورو امروز 11 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 11 اسفند 1397 , 15600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 10:20","price":15600}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399