کمترین: 
13440
بیشترین: 
13450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13450
زمان: 
12/11 18:40
قیمت دلار امروز 11 اسفند 1397
قیمت دلاردر تاریخ 11 اسفند 1397 , 13450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 10:20","price":13450},{"date":"1397/12/11 14:50","price":13440},{"date":"1397/12/11 18:40","price":13450}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399