کمترین: 
164370
بیشترین: 
165342
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
164370.0
زمان: 
12/11 15:00
قیمت شاخص بورس امروز 11 اسفند 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 164370.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 10:10","price":165342.0},{"date":"1397/12/11 11:20","price":164982.0},{"date":"1397/12/11 12:00","price":164645.0},{"date":"1397/12/11 15:00","price":164370.0}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399