کمترین: 
63.8
بیشترین: 
63.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.8
زمان: 
12/11 09:40
قیمت روبل روسیه امروز 11 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 63.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 09:40","price":63.8}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398