کمترین: 
13210.6
بیشترین: 
13210.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13210.6
زمان: 
12/11 09:40
قیمت بات تایلند امروز 11 اسفند 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 11 اسفند 1397 , 13210.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 09:40","price":13210.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399