کمترین: 
1030.3
بیشترین: 
1030.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1030.3
زمان: 
12/11 09:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 11 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 1030.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 09:40","price":1030.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398