کمترین: 
3099.8
بیشترین: 
3099.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3099.8
زمان: 
12/11 09:40
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 اسفند 1397 , 3099.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 09:40","price":3099.8}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399