کمترین: 
3010.6
بیشترین: 
3010.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3010.6
زمان: 
12/11 09:40
قیمت روپیه پاکستان امروز 11 اسفند 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 11 اسفند 1397 , 3010.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 09:40","price":3010.6}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399