کمترین: 
10923.5
بیشترین: 
10923.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.5
زمان: 
12/11 09:40
قیمت ریال عمان امروز 11 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 11 اسفند 1397 , 10923.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 09:40","price":10923.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398