کمترین: 
489.5
بیشترین: 
489.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
489.5
زمان: 
12/11 09:40
قیمت کرون نروژ امروز 11 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 489.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 09:40","price":489.5}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399