کمترین: 
453.1
بیشترین: 
453.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
453.1
زمان: 
12/11 09:40
قیمت کرون سوئد امروز 11 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 اسفند 1397 , 453.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 09:40","price":453.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398