کمترین: 
56.4
بیشترین: 
56.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.4
زمان: 
12/11 09:40
قیمت افغانی امروز 11 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 56.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 09:40","price":56.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399