کمترین: 
4204.7
بیشترین: 
4204.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4204.7
زمان: 
12/11 09:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 4204.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 09:40","price":4204.7}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399