کمترین: 
3158.9
بیشترین: 
3158.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3158.9
زمان: 
12/11 09:40
قیمت دلار کانادا امروز 11 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 اسفند 1397 , 3158.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 09:40","price":3158.9}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399