کمترین: 
3759.7
بیشترین: 
3759.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3759.7
زمان: 
12/11 09:40
قیمت ین ژاپن امروز 11 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 اسفند 1397 , 3759.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 09:40","price":3759.7}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399